Princip hokejky

Ebooks Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 Stáhnout PDF


Ebooks Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 Stáhnout PDF

HodnoceníHodnocení
Název knihyDane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020
JazykČesky
ISBN977-1336798015
Dostupné formátyPDF, EPUB, MS WORD, ODF, CHM, TXT
Velikost souboru5.28Mb
80
Datum vydání2019/12/25
Stahování255

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020: Popis knihy

Najrozsiahlejšie zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú uvedené v zákone č. 301/2019 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., ktorý obsahuje úpravy s účinnosťami od 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 aj 1. 1. 2022.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patria

- úpravy, zmeny a doplnenia v zamestnaneckých benefitoch,

- zmeny v platení preddavkov FO a PO,

- zmeny v uplatňovaní daňovej straty,

- zníženie administratívnej náročnosti v oblasti zrušenia predkladania niektorých dokladov, elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zrušenia registrácie,

- podpora malého a stredného podnikania zavedením pojmu "mikrodaňovník" a s tým súvisiace zvýhodnenia,

- spresnenie definícii vkladov a dividend,

- zjednodušenie úprav základu dane pri výdavkoch uznaných do daňových výdavkov až zaplatením,

- spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov.


Zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty účinné od 1. 1. 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorá mení smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH. Cieľom je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ.

Zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom v reťazových transakciách v rámci EÚ a v doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Od 1. 1. 2020 sa stane účinným oslobodenie od dane zavedené na základe zákona č. 369/2018 Z. z. v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov, ktoré bolo doplnené. Umožní sa tak obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách. Ide predovšetkým o oslobodenie od dane dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.

2020/05/04 13:15:18


Vyberte nejlepší vydání Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020:

Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 MS WORDHodnoceníDOSTUPNÉ
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 ODFHodnoceníDOSTUPNÉ
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 CHMHodnoceníDOSTUPNÉ
Dane účtovníctvo odvody bez chýb, pokút a penále 22020 TXTHodnoceníDOSTUPNÉ

Přečtěte si také

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Pytel kostí

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

Princip hokejky Stáhněte si zdarma PDF

Zdarma ke stažení Pytel kostí PDF

Ústřední postavou tohoto strhujícího románu je spisovatel Mike Noonan. Ztratil tragicky ženu a s ní i nenarozené dítě. O to urputněji se ujme mladé...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt